1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Uzņēmums – SIA “Cobergs”, reģ. Nr. 40003116409, juridiskā adrese Marijas iela 23-23, Rīga, LV-1011.
1.2. E-veikals – uzņēmuma uzturētā interneta vietne www.cobergs.lv, kurā ir iespējams iegādāties preces.
1.3. Prece – e-veikalā piedāvātās preces un pakalpojumi.
1.4. Klients – fiziska vai juridiska persona, kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies preci.
1.5. Noteikumi – šī e-veikala lietošanas noteikumi, kas ir distances līgums starp klientu un uzņēmumu.
1.6. Politika – uzņēmuma noteiktā privātuma un personas datu aizsardzības politikas dokuments.

2. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

2.1. Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp uzņēmumu un fizisku vai juridisku personu (turpmāk klients) saistībā ar preces iegādi un to piegādi.
2.2. Uzņēmums ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt noteikumus, un jebkuri grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti www.cobergs.lv.
2.3. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka klients ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt tiem. Ja klients daļēji vai pilnīgi nepiekrīt visiem noteikumiem vai noteikumu noteiktai daļai, viņam ir jāatsakās no elektroniskas pasūtījuma izveidošanas. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka klients ir iepazinies un bez iebildumiem pieņem visus e-veikala noteikumus.
2.4. Uzņēmums atbrīvojas no jebkādas atbildības, ja zaudējumi radušies sakarā ar to, ka klients, neievērojot visas viņam dotās rekomendācijas un paša saistības, nav iepazinies ar e-veikala noteikumiem, lai gan tāda iespēja viņam bija sniegta.
2.5. E-veikala dizains un publicētie materiāli ir autortiesību aizsardzības objekti.
2.6. E-veikalā izvietotās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ir sadarbības partneru reģistrētas vai nereģistrētas preču zīmes.
2.7. E-veikalā visas preču cenas ir norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN likmi.
2.8. E-veikala preču apraksti ir veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.
2.9. Klients labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kas nepieciešamas preču iegādei un piegādei. Klients pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
2.10. Ja klients neievēro šos noteikumus, uzņēmums patur tiesības atteikt klientam pakalpojumu sniegšanu, pārtraukt pieeju e-veikalam, kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus.
2.11. E-veikals patur tiesības nepiegādāt preci, ja klients nav veicis preces apmaksu.
2.12. Katram reģistrētajam e-veikalā lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus interneta vietnes piekļuves datus.
2.13. Reģistrējoties e-veikalā klientu datubāzē, klients piekrīt, ka viņam tiks nosūtīti paziņojumi.
2.14. Personas datu aizsardzība tiek aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Dati tiek saglabāti un izmantoti tikai preču pirkuma darījumu noformēšanai, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot mārketinga akcijas.
2.15. Uzņēmums neizpauž datus par klientu veiktajiem pirkumiem trešajām personām, izņemot veikala partnerus, kuri īsteno preces piegādi vai sniedz citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar klienta pasūtījuma izvietošanu vai izpildīšanu, un izņemot gadījumos, kad to pieprasa Latvijas Republikas varas iestādes.
2.16. E-veikalā publicētie preču cenu piedāvājumi ir spēkā, kamēr konkrētā prece ir noliktavā, ja vien pie preces nav norādīts citādi.

3. PASŪTĪJUMU IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN NOSACĪJUMI

3.1. Iepirkšanās kārtību e-veikalā nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu” ar tā grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 15. martam.
3.2. Klients e-veikala interneta vietnē izvēlas viņam nepieciešamo preci. Pamatojoties uz viņa izvēli, tiek noformēts preces pasūtījums.
3.3. Izvēloties brilles vai kontaktlēcas, klients apliecina, ka viņam ir kompetenta acu ārsta vai optometrista recepte, kurā ir norādītas preces nepieciešamās īpašības. Klients sastāda pasūtījumu, vadoties pēc viņu konsultējošā acu ārsta vai optometrista receptes un norādījumiem.
3.4. Sastādot preces pasūtījumu, klientam ir jāievada izvēlētās preces piegādei nepieciešamie dati: savs vārds, uzvārds, adrese, kurā būs jāpiegādā prece, tālruņa numurs, e-pasts un papildinformācija, kura var būt svarīga izvēlētās preces piegādei un rēķina izrakstīšanai. E-veikals apliecina, ka klienta sniegtie dati tiks izmantoti vienīgi preces pārdošanas un piegādes mērķim, kā arī rēķinu izrakstīšanai atbilstoši piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
3.5. Klientam ir jāizvēlas viens no iespējamajiem norēķinu veidiem ar e-veikalu. Vienlaikus var izvēlēties tikai vienu no e-veikala piedāvātajiem piegādes veidiem. Ar to klients apliecina, ka izvēlētajā vai noteiktajā laikā viņš piekrīt atrasties pasūtījumā norādītajā adresē vai tur atradīsies viņa pārstāvis, kurš ir spējīgs pieņemt piegādāto preci.
3.6. Kad klients ir izveidojis pasūtījumu, e-veikala sistēma automātiski nosūta klientam elektronisko vēstuli ar pasūtīto preču sarakstu. Pasūtījuma izpildīšana tiek uzsākta pēc apmaksas saņemšanas no klienta. Ja apmaksa nav saņemta divu darba dienu laikā, tad pasūtījums tiek anulēts.
3.7. Klienta izvietotais pasūtījums glabājas e-veikala datubāzē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
3.8. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka klients, izveidojot pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem pieņem visus e-veikala noteikumus, kā arī visus citus noteikumus norādītās pasūtīšanas laikā.

4. GARANTIJA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

4.1. E-veikalā iegādātām precēm tiek piemērota Latvijas Republikas tiesības aktos paredzētā garantija.
4.2. Atbilstoši Latvijas Republikas “Patērētāju tiesību aizsardzības likumam”, līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā, klientam ir tiesības lūgt:
4.2.1. novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem;
4.2.2. apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci;
4.2.3. samazināt preces cenu;
4.2.4. atcelt līgumu un atmaksāt klientam par preci samaksāto naudas summu.
4.3. Uzņēmums nemaina kontaktlēcas vai brilles, kuras klients iegādājas e-veikalā bez receptes vai kuras nav izrakstījis sertificēts optometrists vai acu ārsts.
4.4. E-veikalā iegādātās preces ar atvērtu vai bojātu iepakojumu uzņēmums nemaina un atpakaļ nepieņem.
4.5. Uzņēmumam ir pienākums apmainīt e-veikalā iegādāto preci tikai tad, ja tai ir konstatēts ražošanas brāķis, ir saglabāts oriģinālais iesaiņojums un pirkumu apliecinošais dokuments. Lai konstatētu, vai precei ir ražošanas brāķis, ir nepieciešams veikt ekspertīzi.
4.6. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka klientam ir iespēja izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un nogādāt preci atpakaļ uzņēmumam.
4.7. Ja klients vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad viņam ir jāiesniedz aizpildīta atteikuma veidlapa (paziņojums), nosūtot to uz e-pastu info@cobergs.lv vai pa pastu uz SIA “COBERGS” biroja adresi Indrānu ielā 8-15, Rīgā, LV-1012, ar vēlmi atteikt pasūtījumu, kurā tiek norādīts pirkuma datums, pasūtījuma numurs, veiktais pasūtījums, tā kopsumma.
4.8. Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā klientam ir pienākums 14 dienu laikā pēc atteikuma paziņojuma nosūtīšanas, nogādāt preci uzņēmumam pilnībā un neatvērtā iepakojumā. Preces atpakaļatdošanu ir jāveic ar pasta sūtījumu vai piegādi uz uzņēmuma biroja adresi Indrānu ielā 8-15, Rīgā, LV-1012 un atpakaļatdošanas izdevumus sedz klients.
4.9. Atteikuma gadījumā uzņēmums veic samaksātās naudu atmaksu 14 dienu laikā pēc atteikuma paziņojuma un atpakaļ atdotās preces saņemšanas. Uzņēmums minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja klients.
4.10. Atteikuma tiesības neattiecas uz individuāli pasūtītām un izgatavotām brillēm vai kontaktlēcām (toriskās, astigmatiskās, multifokālās). Šādai precei ir spēkā garantijas nosacījumi.

5. E-VEIKALA SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRECĒM

5.1. Visas preces, kas tiek pārdotas e-veikalā, ir iegādātas no ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem.
5.2. Ja precei ir noteikts derīguma termiņš, e-veikals apņemas tādu preci pārdot klientam tā, lai viņam būtu reāla iespēja izmantot preci līdz derīguma termiņa beigām.
5.3. E-veikals apņemas nodot klientam nepieciešamās kvalitātes preci, kas atbilst pasūtījumā paredzētajām prasībām.
5.4. E-veikals apņemas nodot klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu.
5.5. E-veikals visos gadījumos sniedz klientam preču sortimentu, kas atbilst pasūtījumā paredzētajiem kritērijiem.
5.6. Ja pasūtījumā ir paredzēts noteikts priekšmetu komplekts, e-veikals apņemas iesniegt visus komplekta sastāvā ietilpstošos priekšmetus.
5.7. Piegādājamās preces tiek iesaiņotas, ievērojot preces īpatnības un tādā veidā, lai preces būtu derīgas lietošanai saskaņā ar savu uzdevumu.
5.8. Ja e-veikals konstatēs preces ražošanas brāķi, tas apņemas novērst trūkumus pēc iespējas īsākā laikā.

6. PRECES PIEGĀDE

6.1. Pasūtot preci, klients apņemas norādīt preces piegādes vietu.
6.2. Klients apņemas pieņemt preci personīgi. Ja viņš nevar pieņemt preci personīgi, bet prece ir piegādāta norādītajā adresē un saskaņā ar citiem klienta iesniegtiem datiem, klientam nav tiesību izteikt veikalam pretenzijas par preces piegādi nepareizam adresātam.
6.3. Preces piegādi īsteno e-veikala pilnvarotais pārstāvis.
6.4. E-veikals apņemas piegādāt klientam preci, ievērojot preces aprakstā norādīto termiņu. Ja e-veikala noliktavā nav atbilstošu preču, klientam tiek nosūtīts paziņojums, ka viņa pasūtītās preces nav. Vienlaikus klients piekrīt tam, ka ārkārtējos gadījumos preces piegāde var aizkavēties neparedzētu, no e-veikala neatkarīgu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā e-veikals apņemas nekavējoties sazināties ar klientu un saskaņot preces piegādes jautājumus.
6.5. Visos gadījumos e-veikals atbrīvojas no atbildības par preces piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece klientam nav piegādāta vai ir piegādāta nesavlaicīgi klienta vainas vai no klienta atkarīgu apstākļu dēļ.
6.6. Saņemot piegādāto preci, klientam kopā ar e-veikala pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Pēc tam, kad klients ir parakstījis rēķinu (pavadzīmi) vai citu dokumentu, kas apliecina sūtījuma pieņemšanas un nodošanas faktu, skaitās, ka sūtījums ir nodots pienācīgā stāvoklī. Konstatējot, ka sūtījuma iesaiņojums ir sabojāts, klientam tas ir jāatzīmē rēķinā (pavadzīmē) vai citā dokumentā, kas apliecina sūtījuma pieņemšanas un nodošanas faktu, un ar e-veikala pilnvarotā pārstāvja piedalīšanos brīvā formā jāsastāda akts par bojātu sūtījumu. Ja klients neveic šīs darbības, e-veikals tiek atbrīvots no atbildības pret klientu preces bojājumu, ja tādi bojājumi radušies iesaiņojuma viengabalainības bojājuma dēļ, ko klients neatzīmēja iepriekšminētajā kārtībā.
6.7. Preces piegādes (transportēšanas) maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz preces svaru un piegādes vietu. Maksa tiek automātiski aprēķināta, noformējot pasūtījumu, un ir redzama pirms galīgās pasūtījuma apstiprināšanas.

7. IETVARU, RECEPŠU BRIĻĻU UN BRIĻĻU LĒCU IEGĀDE

7.1. Uzņēmums rekomendē pārbaudīt redzi ne retāk kā reizi gadā, un informē, ka par aktuālām un uzticamām uzskata briļļu receptes, kas nav vecākas par 3 mēnešiem.
7.2. Uzņēmums apņemas precīzi realizēt klienta norādītos optikas parametrus klienta izvēlētā ietvarā un briļļu lēcu materiālā, bet klients pats uzņemas atbildību par savu redzes komfortu.
7.3. Klientam ir tiesības norādīt, kādus optikas parametrus realizēt klienta izvēlētā ietvarā un briļļu lēcu materiālā, bet klients pats uzņemas atbildību par savu redzes komfortu.
7.4. Ja brilles tiek izgatavotas pēc citur izrakstītas briļļu receptes, uzņēmums apņemas precīzi realizēt receptē norādītos parametrus klienta izvēlētā ietvarā un briļļu lēcu materiālā, bet klients pats uzņemas atbildību par savu redzes komfortu.